kép kép kép kép

Don Bosco musical

feb. 7-én 18.00

Eseményeink

(Színek: saját külső)

Jelenleg nincs megjeleníthető aktuális esemény.

Statisztika

2020. 01. 20. 10:31
Látogatók:
Ma: 47
E hónapban: 2462
Összesen: 613777
Oldal-megtekintések:
Ma: 52
E hónapban: 5652
Összesen: 1068722
Utolsó látogatás:
2020. 01. 20. 10:28
Don Bosco nálunk

Don Bosco, az ifjak atyja

 

„Don Bosco” (ahogy övéi nevezték) a 19. század egyházának egyik kimagaslóan nagy hatású személyisége - hittől, derűtől sugárzó, mély érzésű embersége ugyanakkor igen sokszor talált élénk elismerésre és hathatós támogatásra a világi társadalom oldaláról is. Ő mindeközben egyszerű, tevékeny, ifjúságért lobogó szívű, imádságos alázatos papja, vagy még átfogóbban kifejezve: „atyja” maradt árva, a végérvényes züllés, elkallódás elől megmentett gyermekeinek. „Értetek tanulok, értetek dolgozom, értetek élek, értetek kész vagyok az életemet is odaadni.” – mondogatta szegény árváinak, és Istennek szentelt szerzetesi szolgálata is ebben az egyszerű, de szívben-lélekben komolyan gondolt mondatban összpontosul az ifjúság nevelésére.

 

"Kitaposott útja" Szombathelyre 

 

Ő maga eddig még sosem járt városunkban, se Magyarországon. De már a 19. század derekán a szélrózsa minden irányában lelkesen és álmodozón tervezgette a szegény gyermekek szalézi védőmissziójának elterjesztését és megtelepítését, így hazánkban is. Eközben szűkebb pátriájában, Torinóban néhány honfitársunkkal is találkozott. Talán elsőként az 1866-os észak-olasz custozzai csatában a Monarchia katonáiként sebesülést szenvedő magyarokkal, akiknek a torinói lazaretteket látogatva nyújtott lelki vigaszt Alapító Atyánk, elsősorban latinul, de egy-két szót eltanulva magyarul is. Vitéz Lonkay Antal irodalmár, műfordító, újságíró és szalézi munkatárs, aki a magyar megtelepedés első szenvedélyes ösztönzőjének számít, háromszor látogatta őt meg, és hozta hírét lelkesült szívvel Magyarhonba, úgy, hogy itthon egy futótűz gyorsaságával többezres civil mozgalom indult a szalézi lelkület befogadására és terjesztésére. De Szombathelyre vezető útja is alaposan kitaposott ösvény. A nemes- és karitatív lelkű tanai Ambrózy Teréz bárónő már egészen fiatalon, 1880 körül elkötelezett rajongójává vált lelkiségi, nevelési és szociális vívmányának, és el is döntötte, hogy véghez viszi a szalézi rend szombathelyi letelepítését – saját szavaival élve - „még akkor is, ha térdig kell lábamat koptatnom”. A szombathelyi szalézi intézmény megnyitása 1929-ben valósággá is vált Mikes János megyéspüspök, Dr. Vass József miniszter és a város elöljárói hathatós segítségével. Mikes püspök és a székeskáptalan jóváhagyásával 1930. május 8-a és 11-e között a szalézi szerzetesek és a helyi Szalézi Család tagjai a székesegyházban triduummal emlékeztek meg Bosco János egy évvel korábbi boldoggá avatásáról, a portréjával ellátott, ünnepélyesen feldíszített főoltár előtt.
1989-ben újjáéledt és idén 100 éves magyar szalézi jelenlétet, Centenáriumot ünneplő tartományunk (így szombathelyi rendházunk is) 2013 májusában vendégül láthatja alapítóját, Bosco Szent Jánost, akinek Boldog II. János Pál pápa még 1988-ban „Az ifjúság atyja és tanítómestere” címet adományozta. Mintegy személyesen érkezik hozzánk ereklyéje által: üvegkoporsóba fektetve, papi liturgikus ruhába gondosan felöltöztetett halott testének hiteles, életszerű viaszmásolatában, amely a jobb karcsontját tartalmazó díszdobozt rejti magába. 


Mit jelenthet ez számunkra?

 

Válaszomban személyes élményből indulok ki. Boldogan emlékszem vissza: életem legemlékezetesebb, legmegindítóbb szentmiséjét mutathattam be fiatalok jelenlétében ennél az üvegkoporsónál az általa épített torinói bazilikában. Valami csodálatos és áldott jó érzés fogott el: túl voltam már életének részletes megismerésén, szép kispapi életemen, szalézi fogadalmaimon, szenteléseimen. Ott helyben felidéztem hivatásom elnyerésének azt a csodálatos pillanatát, amikor egy életvidám, mindenben jóságos, sugárzó és lelkesítő, bátorító, egyszerre gondviselő és vezető emberre, lelkiatyára ismertem és találtam személyében. Ő, aki rábízottjainak egyszerre volt képes barát és közbenjáró lenni, aki mellett az élet színessé, játékossá és hirtelen mélyenszántóvá válik, miközben az ember váratlanul életcéljára talál, és már nem is akar mást, mint vele, mellette, vonzásában maradni és vele karöltve már csak az erkölcsileg jót akarni és tenni. Így volt ez az őt körülvevő első szaléziak esetében is, akik boldogan hozták meg életük legfontosabb döntését, amit ebben az egyszerű mondatban fejeztek ki: „Vele akarunk maradni!” - és létrejött a Szalézi Társaság. Mindez ott, 2007-ben egyszerre megelevenedett előttem, és éreztem, én is megajándékozott részesévé lehettem, lettem.
Most a mi szeretett Don Boscónk szinte ugyanazzal az eredeti torinói mosollyal az arcán jön el hozzánk, amellyel 1888. január 31-én hajnali fél 5 felé örökre lehunyta szemét. És ugyanazzal a jobb kezével, amelyet a halála előtti pillanatokban kedves növendéke és utódja, Boldog Rua Mihály még egyszer áldásra emelt, és ilyen formán megáldotta szalézi követőit. Halála előtt ezekkel a szavakkal búcsúzott övéitől: „Hosszú útra megyek. (...) Mondjátok meg gyermekeimnek, hogy mindegyiket várom a mennyországban!”, majd Don Ruára hagyta: „Törekedj arra, hogy megszeressenek!”. (Utóbbi, lelki hagyatékká vált vezérgondolatát örökfogadalmas rézkeresztünkön személyigazolványként viseljük nyakunkon nap mint nap.)

 

Ittlétének konkrét programja


Május 17-én, Pünkösdvasárnap előtti pénteken a tervek szerint 15 órára érkezik meg Szombathelyre az ereklyét szállító kisteherautó a szlovéniai Muraszombatról. Szent Kvirin püspök vértanúságának az Óperint hídnál található emlékhelyén fogadjuk a városunkba belépő szentet, és bízzuk rá a város római kori mártírjának szent örökségét, majd innen kísérjük a szaléziak Szent Kvirin temploma elé. Itt imádsággal és színes fogadó műsorral köszöntjük őt a szabadban, majd a szentélybe kísérjük. 18 órakor az ünnepi szentmiseáldozat bemutatásának kegyelmi erejével ünnepeljük köztünk létét és mélyítjük el lelki örökségét Dr. Veres András püspök atya főcelebrálásában. A mise után személyes és csoportos imádságra, adorációra és virrasztásra lesz lehetőség egészen hajnali 6-ig, amikor a nálunk kezdődő tíznapos és 16 állomáshelyet érintő centenáriumi magyar zarándoklat Győr városa felé veszi az irányt.

0 hozzászólás.

Mielőtt az elküldés gombra kattint, kérjük ellenőrizze, hogy minden mezőt kitöltött-e! Minden mező kötelezően kitöltendő, de az e-mail cím nem fog megjelenni a hozzászólásoknál.

Kérem, írja be a képen látható művelet eredményét:

Kérem, írja be a képen látható művelet eredményét. =