kép kép kép kép

Don Bosco musical

feb. 7-én 18.00

Eseményeink

(Színek: saját külső)

Jelenleg nincs megjeleníthető aktuális esemény.

Statisztika

2019. 06. 19. 15:18
Látogatók:
Ma: 87
E hónapban: 2387
Összesen: 593118
Oldal-megtekintések:
Ma: 142
E hónapban: 10280
Összesen: 1020858
Utolsó látogatás:
2019. 06. 19. 15:18
Kísérlet az eredeti Mikulás-jelenség hiteles rekonstrukciójára

2014. december 6. szombat 12:31

A 20. század szekularizált, mindenben eladhatóságot kereső márkaképviselői károsan eltorzították és a maguk hasznára fokozatosan átalakították azt a keresztény alapú Szent Miklós-tiszteletet, amely addig hosszú évszázadokon keresztül eleven, a társadalmat is jótékonyan ösztönző-nevelő hatású hagyományt jelentett. A 4. században élő, karitatív lelkületű, szent püspök ünnepnapjához kötődve a mai médiában és a közéletben is javarészt egy olyan kilúgozott-degradált "Mikulás-brand" jelenik meg, amelyik pocakos-szakállas alakja, piros süvege és ruhája alapján rögtön azonosítható, és onnantól bármilyen "komiszságra" bevethető. Kell-e mondanom, hogy leleményes, felvilágosult és korlátokat nem tűrő világunkban "mikulásozás" terén a fantáziának nem lehet többé semmiféle határt szabni... Sajnos mai tendencia, de nagy kár lenne, ha az eredetileg értékteremtő-/erősítő hagyomány és léleknemesítő tanúság ellenében felülkerekedne a kilúgozott, tartalmatlan, legfeljebb másodpercnyi röhögéssel gazdagító mítosztalanítás, amely az általánosan ismert Szent Miklós alakjából a magadiktálta kifordult silányságával együtt Dugovics Tituszként rántaná magával a benne hordozott értékeket és követésre mozgósító erényeket is.

 

Szent Miklós példája korunk számára is időszerű mondanivalót hordoz, és erre talán soha nem szorultunk annyira rá, mint manapság. Hogy megkönnyítsem a lehetséges tanulságokhoz vezető utat, szeretném 10 gondolatban megközelíteni a "Mikulás-projekt" jelentőségét:

 

1. A Mikulás-hagyomány történelmi személyt, Szent Miklós myrai püspök alakját és lelkiségét hordozza. (A Gyed Maróz, a Télapó, a Coca Cola-apó stb. inkább mitológikus, mese- vagy reklámfigurák, amelyeket egy-egy ideológiai rendszer helyenként Szent Miklós ellensúlyozására, semlegesítésére is bevetett.)

 

2. December 6-án (vagy 5-én este) nem Szent Miklós jön el, de az érkező "Mikulás" őt képviseli, lelkiségét jeleníti meg, utánozza.

 

3. Szent Miklós a (krisztusi) jótettek szentje és lelkesítő jó példája. Olyan, valóban önzetlen és a Jézus Krisztus által hirdetett szeretetből fakadó, segítő jótetteké, amelyek nem feltétlenül várnak viszonzást: köszönetet, viszontszeretetet, fizetséget, ellenszolgáltatást, mert valódi szeretetből, szívbeli békéből és alázatos jóságból történnek. Jézus mondja: "Tegyetek jót és kölcsönözzetek, semmit vissza nem várva; így nagy lesz a ti jutalmatok (ti. a Mennyek Országában)" (Lk 6.35). Az ilyenfajta krisztusi ajándékozó egyfajta "ellensúlyozást" mégis érezhet: a megajándékozott személy meglepett örömét, meg azon megnyugtató hitét, hogy ezzel Istent szolgálja, aki "rejtekében is látja és számon tartja az övéit". Már az önzetlen lelkiségnek ez a reklámja megér egy Mikulás-ünnepet.

 

4. Ha a Mikulás mellett krampusz is van, az kétféle módon értelmezhető:

- vagy megkötözve jelenik meg, ami azt jelképezi, hogy Miklós püspök hitének hűségével és az önzetlen szeretet gyakorlásával sikeresen ellnállt a sátán kísértéseinek, és a gonosz hatalmát Krisztus erejével bilincsbe zárta;

- vagy szabadon, azaz immár megszelidítve, alárendelten szolgálja őt, pl. az ajándékok kiosztásában.

 

5. Szent Miklós "a jótettek kultúráját" (amelyet számos szent életében, mi szaléziak pl. Don Bosco minden napjaiban láthatunk) egyházvezetőként, azaz felelősséget hordozóként és hatalmat gyakorlóként élte! (Ezt a hatalmat jeleníti meg jelképes kellékként a püspöki pásztorbot.) És ha egy mozgalmas korszakban sok egyéb fontos teendője mellett erre is volt ereje és ideje, gondolhatjuk, hogy ez életének szerves és természetes része volt. Ez a maga időszerűségében ma is arra figyelmezteti korunkat, hogy a hatalom szeretete helyett a szeretet hatalmát érvényesítsük.

 

6. Ha az utókor mégis tudhat Szent Miklós eredetileg titkosnak tervezett jótetteiről, az nyilván azért van, mert az egyes eseteknél itt-ott porszem került a gépezetbe. Bizonyára százával vannak az általunk nem ismert egyéb szeretetgyakorlatai. Lelkületébe ma se férne bele, hogy jócselekedete közepette mobiljával selfie-t készítsen, netán a sajtó munkatársai jelenlétében végezze...

 

7. Szent Miklós - amúgy is ennyire időtálló és időszerű - lelkiségét nem lehet és nem is szükséges mítosztalanítani, nem kell pl. attól tartani, hogy mi lesz, ha a gyerekek számára kiderül, hogy ki játszotta a Mikulást. Ettől még nem tudjuk nemlétezővé tenni őt! Viszont az ajándékok értékénél lényegesen fontosabb az ajándékozói lelkület üzenetének közvetítése. Ilyen értelemben a Mikulás-tiszteletből nem lehet kinőni, hiszen bármilyen korú gyermek, fiatal és felnőtt gazdagodhat "a jótettek kultúrája" által. Hívő keresztények számára pl. egy miselátogatással, egy jóleső gyónással, magunkbanézéssel, netán régi haragosunkkal való kibéküléssel is párosítható "ajándékosztó Szent Miklós" megünneplése.

 

8. Egész életre elidegeníthetjük kisgyermekeinket Szent Miklós pozitív üzenetétől és páratlan mondanivalójától, ha riogatásra, feddésre "rendeljük meg". Ő nem erkölcscsősz és félelmetes megmondóember! Természetesen egy kis virgács visszajelzésként, jelszerű helyreigazításul nem árt, meg olykor-olykor konkrét kis kihágásokról is szabad (csodálatos módon) előre értesülnie, hiszen Ő a mindent tudó és látó Isten követe, akivel nagyon jó és közvetlen kapcsolatot ápol, de jelenlétének - akárcsak az Isten és a kereszténység küldetésnek - alapvetően pozitív, mondanivalóval, üzenettel megpecsételt missziónak kell lennie! A Mikulás ezért verbális üzeneteiben kitérhet saját példája tanúságára, az Istenről, hitéről, a szeretet gyakorlásáról és boldogságkereséséről való tanításra. (Ezen nem utolsó sorban a szülő is elgondolkodhat, mit mondana ő saját gyermekének erről...)

 

9. Érdemes ezt a találkozást valamennyire a rövid pillanatra magába szálló, elcsöndesedni és türelmesen várakozni tudó imádság alkalmává is tenni. Feleleveníteni az alapimákat, amelyeket valaha tanultunk, elmélyíteni tartalmukat, gyakorlatukat, logikájukat, és közben egymásért, távol élő vagy elhunyt szeretteinkért elmondani egy közös imát. A szeretet hatalma a helyes értelemben vett, lelki békét és Istenre hagyatkozást erősítő imából táplálkozik. A zaj és hangzavar világában ez egy soha vissza nem térő, jótékony lehetőséget is jelenthet az igazi emberségünkhöz való visszatérésre.

 

10. Mikulás az adventi (várakozó) időszakban egyfajta előhangolódást jelenthet Karácsony ünnepére, amelynek sokkal inkább kell szólnia a várakozásban és készülődésben megújuló személyes jelenlétünk és szeretetünk minőségének odaajándékozásáról, mint a mind értékesebbnek hitt tárgyi ajándék hektikus felkutatásában és megvásárlásában sokszor. Mondhatnánk, a Mikulás lehetne a Karácsony egyfajta főpróbája. Kis túlzással: amilyen a Mikulásunk, olyan a Karácsonyunk. Ilyen kérdésekkel szembesíthetjük magunkat: Milyen értékek mozgatják, erősítik egyéni és családi életünket? Mit tartunk legfontosabbnak közvetíteni szeretteinknek a szeretet jegyében? Miben van hiányunk, miben kell erősödnünk?

 

Nem hinném, hogy a fent említett mítikus vagy mesebeli lények ennyiféle üzenetet, mondanivalót tartogatnának "kultuszukban".
Szent Miklós életének ilyen gazdag tartalma láttán érdemes elgondolkodnunk az eredeti és nevelő erejű Mikulás-hagyomány fejlesztésében.

P. Csány Péter SDB