Egy plébánia (templomépület, helyiségek, tevékenység) működtetése sokoldalú, gondos gazdálkodást igényel, hiszen a

  • rezsiköltségek,
  • a karbantartás,
  • a fogyóeszközök rendszeres pótlása,
  • a lelkipásztorok megélhetése és
  • a szolgálatot végzők (kántor, sekrestyés, takarító) járulékos bérköltségei

hónapról hónapra jelentős összegbe kerül. A közvélekedéssel ellentétben ezt az összeget nem állami vagy kommunális forrásból, hanem alapvetően a hívek gyűjtéséből, adományaiból kell előteremtenünk. Erre – a hívek képességétől és nagyvonalúságától függően – a következő utakon tehetünk szert:

  • a plébánia meghatározott határain belül lakó hívek által évente befizetett egyházi hozzájárulás (“egyházadó”) által, amit az egyházi vezetés az éves összjövedelem fél százalékaként irányoz elő – ennek befizetése ezután egyedül a hívő lelkiismeretén, odefigyelésén, készségén és képességén múlik (önkéntes adószedők által ill. az irodán való befizetés útján);
  • a szentmisékre, a liturgikus szolgálatokra központilag előirányozott ellenadomány befizetése útján;
  • templomunk kriptájában található sírhelyek alkalmankénti megvétele által;
  • templomi perselygyűjtés által (mozgó és állóperselyek);
  • adományok felajánlása és befizetése által.

Egyházközségi területünk kicsiny volta és a perselypénz összesítése alapján megállapítható, hogy egyházközségünk a szombathelyi plébániák legszolídabb, legszerényebb költségvetéséből gazdálkodik. Kisebb fejlesztésekre ebből az összegazdálkodott pénzből tudunk fordítani, templomunk nagyobb fejlesztéseit egyházmegyei és állami pályázati pénzekből sikerül előmozdítani. Ugyancsak a plébánia költségvetéséből kap a  lelkipásztorok közül egyedül a plébános fizetést (100e Ft alatt), amely a szerzetesközösség közös pénztárába folyik be.

Amint látható, híveink jószándékára és támogatására erősen rá vagyunk szorulva. Erre szeretnénk újból és újból felhívni a figyelmet, és kéréssel fordulni jószándékú híveink felé: segítsenek fenntartani intézményünket, hogy mind kiegyensúlyozottabban végezhesse a város itteni részének lelki szolgálatát.

Aki megteheti, adakozhat banki utalással is:

Szent Kvirin (Szalézi) Plébánia, 9700 Szombathely, Szalézi tér 7.: SAVARIA Takarékszövetkezet 72100251-14956667

vagy közvetlen a lelkipásztorok élethelyzetét segítve:

Szalézi Rendház, 9700 Szombathely, Táncsics M. u. 44.: CIB Bank 10702088-47362301-51100005

Hálás köszönetünk, és kívánjuk, hogy jóságukat az Isten fizesse meg!

Pin It on Pinterest

Share This