kép kép kép kép

Don Bosco musical

feb. 7-én 18.00

Eseményeink

(Színek: saját külső)

Jelenleg nincs megjeleníthető aktuális esemény.

Statisztika

2019. 06. 19. 15:52
Látogatók:
Ma: 180
E hónapban: 2480
Összesen: 593211
Oldal-megtekintések:
Ma: 239
E hónapban: 10377
Összesen: 1020955
Utolsó látogatás:
2019. 06. 19. 15:51
A pályázati kiírás

Bevezető megjegyzés: alábbi pályázat 2011. február 20-ával került a nyilvánosság elé. Ez a változat kis módosítást nyert. A változások piros kiemeléssel olvashatók a pályázat szövegében.

 

Az alább ismertetett módosított pályázat PDF-dokumentumként innen tölthető le.

 

 

Nyílt pályázati kiírás

templomfestmények elkészítésére

 

A szombathelyi Szent Kvirin Szalézi Plébánia pályázatot hirdet a Szent Kvirin plébániatemplom kereszthajóban található két mellékoltára fölötti, egyenként kb. 20 m2 nagyságú falfelület kitöltésére művészi színvonalú, időtálló, keretbe foglalt, vászonra festett olajfestmény ill. falikép - a hely-adta lehetőségeket figyelembe véve - egységes vagy hármas tagolású, de egymáshoz illeszkedő kép vagy képsor alkotására.

 

• A pályázat célja:

A szalézi rend alapítója, Bosco Szent János (továbbiakban Don Bosco) dinamikus, sokoldalú, nevelői és szent személyének, életútjának liturgikus áhítatot emelő és széles körű, változatos, fiatalos, érzékletes megjelenítése.

 

A pályázat jellege szerint nyílt.

 

• A pályázat kiírójának előzetes elvárásai a pályázókkal és munkájukkal szemben:

a pályázó művész elsősorban ismerje meg Don Bosco személyének és nevelői-lelki tevékenységének sokoldalúságát és mélységét, korának történelmi-társadalmi hátterét, és igyekezzen megtalálni a mai korban is érvényes aktualitását;

a pályázó művész ismerje a kereszténység Jézus Krisztus tanítására épülő meggyőződését, műveinek témái és ábrázolásai pedig ne legyenek a katolikus egyház tanításával ellentétben;

a művek harmonikusan illeszkedjenek a Szent Kvirin Szalézi templom építészeti stílusához és szent környezetébe, ill. stílusban ne álljanak éles ellenhatásban templomunk Radnóti-Kovács Árpád festőművész által megfestett főoltárképével;

a művek tükrözzék Don Bosco derűs és kiemelten a szegényebb, szociálisan elhagyatott és veszélyeztetett fiatalok, gyerekek nyelvét értő magatartását;

Bosco Szent János és ismert kortársai valós külsejével legyen egyértelműen felfedezhető a hasonlóság;

a pályázó személye, alkotói előélete és jóhíre ne legyen éles ellentétben a kereszténység eszméivel és elveivel.

 


Feltételek:

A 2013-as magyar szalézi centenáriumi évre tekintettel a nyerteseknek a kész és a megrendelt helyen elhelyezett festményekkel 2013 első felére meghatározott időpontban garantáltan el kell készülniük.

Mindegyik pályázó pályázhat mindkettő vagy csak az egyik kép ill. képsorozat elkészítésére, ám az átfedések elkerülése végett ajánlatos az alább megadott két témát élesen elkülöníteni egymástól.

 

Formai követelmények és a megadott téma:

1. A Mária, Keresztények Segítsége mellékoltár fölött rendelkezésre álló falfelület:

a mellékoltár fölötti 3,2 méter magasságban és megközelítőleg 7 méter hosszúságban rendelkezésre álló falfelületet a Segítő Szűz Mária-szobor enyhén belógva, alulról, középen osztja - így három kép, vagy a méretek által kijelölt egy egységes kép 3,2 x 2,5 méteres, 1,7 x 2,5 méteres ill. 3,2 x 2,5 méteres kiterjedésben (bővebben ld. szemléltető ábra). A kép kialakítására megengedett a szobor körüli alsó keretrész íves kialakítása.

 

- A megjeleníteni kívánt téma: A Segítő Szűz szerepe Don Bosco életében (Iránymottó - Don Bosco szavai: „Mindent neki köszönhetek!”)

Néhány nevelő hatású, aktuális (talán még adott helyünkhöz, korunkhoz, társadalmi helyzetünkhöz is köthető), mondanivalóval rendelkező epizód Bosco Szent János tartalmas életének eseményeiből.

Az esztétikus, nevelő hatású, egymáshoz illeszkedő képsor idézze fel a Don Bosco által csodás körülmények között felépített torinói Segítő Szűz Mária Bazilika formáját.

 

2. A Jézus Szíve mellékoltár fölött rendelkezésre álló falfelület:

a mellékoltár fölötti 3,2 méter magasságban és megközelítőleg 7 méter hosszúságban rendelkezésre álló falfelületet a Jézus Szíve-szobor enyhén belógva, alulról, középen osztja - így három kép, vagy a méretek által kijelölt egy egységes kép 3,2 x 2,5 méteres, 1,7 x 2,5 méteres ill. 3,2 x 2,5 méteres kiterjedésben (bővebben ld. szemléltető ábra). A kép kialakítására megengedett a szobor körüli alsó keretrész íves kialakítása.

 

- A megjeleníteni kívánt téma: Találkozások Bosco Szent Jánossal

(Iránymottó: a szaléziak alapmeggyőződése, hogy a közösségalkotó, misszióslelkű Don Bosco tevékenykedése közben elképzelhetetlen csupán egyedülálló személyként.)

Don Bosco találkozásai:

például édesanyjával, Margit mamával, Boldog Don Rua Mihállyal, Savio Szent Domonkossal, Boldog IX. Piusz pápával, Mazzarello Szent Máriával, Boldog Rinaldi Fülöppel; Lovag Lonkay Antallal (a magyar szalézi harmadrend, a Szalézi Munkatársak első megszervezőjével),

ill.: ténylegesen ugyan meg nem valósult, de a szent által alapított művek lelkületéhez szervesen illeszkedő, képzeletbeli találkozások: egy indiánnal a missziókban, a magyar szalézi vértanúval, Sándor István szerzetes testvérrel

Az esztétikus, nevelő hatású képsor jelenítse meg a Don Bosco által épített római Szent Szív Bazilika formáját.

 

 

A pályázat kiírója elérhetőségüket megadó érdeklődők számára felkínálja a lehetőséget, hogy március hónap elején egy kölcsönösen megállapított időpontban egyszeri és szakszerű helyszínismertetőt tart.

 

A pályázati anyag tartalma:

1. Az alkotás méretarányos és egy-két központi szereplőről részlettanulmányt és színelemzést is tartalmazó vázlata (látványterv) legalább 1 méteres szélességben, ill. a mögötte húzódó művészi koncepció szöveges ismertetése (kiegészítő számítógépes megjelenítés is lehetséges);

2. olyan végösszeget tartalmazó költségtervezet, amely a teljes műre/művekre átfogó, minden járulékos költséget (anyagköltség, képkeret, installálás stb.) és az ÁFÁ-t is magába foglalja;

3. a pályázó rövid bemutatkozása, szakmai életútja, referencia-munkáinak bemutatása ill. azok elérhetősége.

 

FIGYELEM: MÓDOSÍTOTT HATÁRIDŐ!

A pályázati anyag beérkezésének határideje:

2011. szeptember 4-e, vasárnap éjfél.

 

 

A pályázat beadásának címe:

Szent Kvirin Szalézi Plébánia

Szombathely 9700

Táncsics Mihály u. 44. (Szalézi tér 7.)

plebanos@szentkvirin.hu

www.szentkvirin.hu

 

A pályázatokat a pályázat kiírójának képviselője és az általa választott helyi bizottság együttesen fogja elbírálni. A témánként (mellékoltáronként) elbírált művek nyertesei szerződéses megállapodás alapján megbízást kapnak a mű elkészítésére, a 2. helyezett pályázók 150.000.-, a 3. helyezettek pedig 100.000 Ft díjban részesülnek munkájukért. (Kisszámú vagy a pályáztató pályázat kiírásában ismertetett igényeinek csak részben megfelelő pályázatok beérkezése esetén a bizottság eltekinthet a 2. ill. 3. helyezett kihirdetésétől.)

 

A nyertes pályázó kihirdetése 2011. szeptember 11-én történik.

 

A helyszín címe:

Szent Kvirin (Szalézi) Plébánia

Szalézi tér 7.

Szombathely 9700

www.szentkvirin.hu

 

Pályázati összekötő:

P. Csány Péter SDB, plébános, igazgató

Email: plebanos@szentkvirin.hu

Tel.: 30/473 42 03

 

Ajánlott szakirodalom:

Dr. Lukács István: A fiúk apostola

Teresio Bosco: Don Bosco

Teresio Bosco: Don Bosco új életrajza

Valamennyi könyv a Don Bosco Kiadó gondozásában jelent meg.

Információ: http://www.ungmind.hu/dbk/

(Csökkentett számban plébániánkon is beszerezhető.)

 

Ikonográfia

Eredeti (retusált) fényképek és egyéb képek Don Boscóról:

http://www.donbosco-torino.it/image/Don_Bosco/index.html

http://saintbosco.org/gallery3

 

Játékfilm Don Boscóról:

- Don Bosco - A szeretet küldetése I.

- Don Bosco - A szeretet küldetése II.

Forgalmazó és információ: http://etalonkiado.hu

 

Egyéb forrásról információ személyes megkeresés alapján.


0 hozzászólás.

Mielőtt az elküldés gombra kattint, kérjük ellenőrizze, hogy minden mezőt kitöltött-e! Minden mező kötelezően kitöltendő, de az e-mail cím nem fog megjelenni a hozzászólásoknál.

Kérem, írja be a képen látható művelet eredményét:

Kérem, írja be a képen látható művelet eredményét. =