Támogatás

Gyönyörű templomunk, rendházunk, színháztermünk és eddigi tevékenységünk egyaránt lelkes és odaadó híveink nagylelkű  összefogásával, támogatásával és adományából épült fel Isten nagyobb dicsőségére. Ki kisebb, ki nagyobb összeggel vagy munkával járult hozzá a virágzó fejlődéshez. Plébániánk fenntartása és élete mindmáig a közösség támogatásából valósítható meg. Ezért továbbra is hálásan és nagy szeretettel fogadunk adományokat és segítséget a következő lehetőségek alapján:

1. pénzösszegben

+ templomunkkal kapcsolatos fejlesztések, felújítások, berendezések támogatására – személyesen az irodában (nyugta ellenében) vagy utalással; számlaszámunk:

Takarékbank Zrt. 72100251-14956667
Szent Kvirin (Szalézi) Plébánia

9700 Szombathely, Szalézi tér 7.

  + Rendházunkkal és az ifjúsági oratóriummal kapcsolatosfejlesztések, felújítások, berendezések támogatására – személyesen az irodában (nyugta ellenében) vagy utalással; számlaszámunk:

  Figyelem: változott!!
  A régi: 
  CIB Bank 10702088-47362301-51100005
  Az új: OTP Bank 11784009 – 22228307

  Szalézi Rendház – Szombathely
  9700 Szombathely, Táncsics M. u. 44.

  • készpénzt fogadunk egy “Szegénységi szolidaritási – alapba” velünk kapcsolatban álló, plébániánkhoz tartozó szegényebb családok kisgyermekei javára (kiegészítő élelem, gyümölcs, tanulási segédeszközök stb.)
  • készpénzt fogadunk a “Szentírás-alapba“, amelyből új szentírási példányokat szerzünk be és terjesztünk missziós célzattal

  2. az adó 1 %-ának felajánlásával a magyar szaléziak ifjúsági alapítványa, a Bosco Szent János Ifjúsági Nevelési és Oktatási Alapítvány javára

  • részletekért kattintás ide .

  3. tárgyi eszközökkel:

  • szívesen fogadunk jó állapotban lévő fénymásolót, projektort, hasznos, hitoktatáshoz jól használható műszaki cikkeket, irodaberendezések (pl. álló mágnesestábla hittanórákra)
  • jó állapotú játékok szegényebb, sokgyermekes családok támogatására (pl. roller, kerékpár), esetleg oratóriumunk jobb felszerelésére
  • jó állapotú gyermekruhák stb.
  • a templomhoz, szaléziakhoz kötődő bármilyen írásos v. tárgyi emlék, leírás, fénykép, történet közreadásával
  • az ifjúság, ill. a közösség számára értékes és hasznos könyvek adományozásával

  4. szakértői, hozzáértő tevékenységgel:

  • informatikai, honlappal kapcsolatos, számítástechnikai szakmunkára, felvilágosításra és szervízre mindig rászorulunk
  • gyermekekkel való foglalkozásra, korrepetálásra való jelentkezéssel
  • hitoktatói ill. egyházzenei szolgálatra való érdeklődéssel és jelentkezéssel

  5. Szentmise-szándékok felvételével, imádsággal ill. az egyházközösségi életbe való aktívabb bekapcsolódással:

  • a Karitász-csoportban
  • Szalézi Munkatársi képzésben
  • templom- és altemplomtakarítás, a környezet rendezése, karbantartási munkálatok stb. végzésével.

  Ha az említettekben vagy azokon kívül bármilyen felajánlás eszébe jutott, kérem, jelezze a plébánosnál!

  Tudja-e, miből tartja el magát plébániánk?

  Egy plébánia (templomépület, helyiségek, tevékenység) működtetése sokoldalú, gondos gazdálkodást igényel, hiszen a rezsiköltségek, a karbantartás, a fogyóeszközök rendszeres...

  Tudja-e, miért a “Dicsértessék”?

  Így, ebben a formában semmi. Nincs értelme. Jogos ugyanis a kérdés: ki dicsértessék, kit is dicsérjünk?? A közvélekedéssel ellentétben ez nem kimondottan papi, hanem...

  Tudja-e, mi az, hogy szalézi?

  Röviden: egy katolikus szerzetesrend, ill. az ahhoz tartozó szerzetes megnevezése (mint pl. ferences, bencés, jezsuita stb.). Az olasz alapító, Bosco Szent János (+1888) a...

  Tudja-e, hogy templomunk tervezője

  ugyanaz a temesvári származású Foerk Ernő építész (1868-1934) volt, aki - több tucatnyi Isten háza és egyéb kiemelkedő épület mellett - hazánk egyik legnagyobb temploma, a...

  Pin It on Pinterest

  Share This