Egyházközségünk területe

Kik tartoznak plébániánk területéhez? A város melyik részegységét foglalja magába a Szent Kvirin Szalézi Plébánia?

Szombathelyen, a Szombathelyi Egyházmegye és Vas megye székhelyének számító városunk híveinek lelkipásztori ellátását összesen kilenc római katolikus plébánia végzi, 16 számontartott nyilvános templomban (kápolnában, miséző helyen).

A Szent Kvirin (Quirin) Egyházközséget 1930. január 1-én alapította meg gróf zabolai Mikes János megyéspüspök az akkor a város III. kerületének számító délnyugati, ún. (Új)Perint részén. Templomunk 1938. június 4-én került megáldásra.

Városunk területét az 1989-es rendszerváltás után plébániák ellátására bízták, és ennek értelmében fel is osztották.

Egyházközösségünkhöz a legújabb időben a két fília, Újperint és Petőfitelep (Sorokmajor) városrészét is beleértve hivatalosan 3600 katolikusként megkeresztelt polgár tartozik, a következő szombathelyi utcák lakóiként:

 • Alsóhegyi út
 • Áprily Lajos utca
 • Asbóth József utca
 • Bethlen Gábor utca
 • Brenner Tóbiás krt.
 • Csatár utca
 • Döbrentei Gábor utca
 • Dudás József utca
 • Fábián Gyula utca
 • Ferenczy István utca
 • Győrffy István utca
 • Hajnóczy József utca
 • Hosszú utca
 • Huszt utca
 • Irinyi János utca
 • Jáki út
 • Jászi Oszkár utca
 • Károly Róbert u. (2-28-ig)
 • Katona József utca
 • Kismezei utca
 • Körmendi út
 • Laky Demeter utca
 • Lőportár utca
 • Madách Imre utca
 • Margaréta utca
 • Nagyvárad utca
 • Nárai utca
 • Óperint utca (páratlan)
 • Radnóti Miklós utca
 • Rozmaring utca
 • Szabadságharcos utca
 • Szalézi tér
 • Szász Béla utca
 • Szigligeti Ede utca
 • Táncsics Mihály utca
 • Tarczai Lajos utca
 • Tinódi Sebestyén ut

Az alábbi térképen az említett utcák könnyen megtalálhatók, területünk körvonalai kivehetők:

Tudja-e, miből tartja el magát plébániánk?

Egy plébánia (templomépület, helyiségek, tevékenység) működtetése sokoldalú, gondos gazdálkodást igényel, hiszen a rezsiköltségek, a karbantartás, a fogyóeszközök rendszeres...

Tudja-e, miért a “Dicsértessék”?

Így, ebben a formában semmi. Nincs értelme. Jogos ugyanis a kérdés: ki dicsértessék, kit is dicsérjünk?? A közvélekedéssel ellentétben ez nem kimondottan papi, hanem...

Tudja-e, mi az, hogy szalézi?

Röviden: egy katolikus szerzetesrend, ill. az ahhoz tartozó szerzetes megnevezése (mint pl. ferences, bencés, jezsuita stb.). Az olasz alapító, Bosco Szent János (+1888) a...

Tudja-e, hogy templomunk tervezője

ugyanaz a temesvári származású Foerk Ernő építész (1868-1934) volt, aki - több tucatnyi Isten háza és egyéb kiemelkedő épület mellett - hazánk egyik legnagyobb temploma, a...

Pin It on Pinterest

Share This