SzaliOri, azaz Szalézi Oratórium

A SzaliOri Bosco Szent János speciális nevelési művének, a Szalézi Oratóriumnak a beceneve. Az oratórium régi időkben eredetileg a templomépület egy, az áhitatgyakorlatok elvégzésére szolgáló helyiségének volt a megnevezése. Bővebb értelmet elsők között Neri Szent Fülöpnél nyer a 16. században, majd később a 18. században még markánsabban Don Bosco nevelési tervében válik az oratórium egy fiatalok befogadására létrehozott vidám, sugárzó lelkületű, nyitott, családias közösségi életterület fogalmává.

Don Bosco első szalézi oratóriuma a szalézi anyaházban, Torino Valdocco nevű városnegyedében

A Szalézi Oratórium a Don Bosco Szalézi Társaság, azaz a szalézi rendnek a világ szinte minden részén megtalálható védjegye. Ez az ifjúsági intézmény szinte egymástól alig elválasztható módon szeretne egyszerre

  • értékpárti otthont nyújtani,
  • az életre tanító iskolaként nevelni,
  • lelkiekben utat mutatva templomként gazdagítani
  • közösséget gazdagító játéktérré lenni.

Mint intézmény, nem nélkülözheti a céltudatos, tervszerű, emberközpontú és elfogadó pedagógiai jelenlétet (szalézi szerzetes, animátor, munkatárs, nevelő). A Szalézi Oratórium széles választékot biztosít a színes, ifjakra szabott programokkal. Bosco Szent János példája alapján hagyományos eszközei a zene, a sport, a színjátszás, tehetséggondozás, közösségképzés.  

Érthető, ha helyi intézményünkben 1929-es alapításával szinte egy időben azonnal megindult a szalézi oratórium is, amely naponta százával fogadta be a környék szegényebb fiataljait a szabadidő hasznos eltöltésére. Archívumunk pár fényképe mindennél jobban fejezi ki a hőskorszak hangulatát: 

Tudja-e, mi az, hogy szalézi?

Röviden: egy katolikus szerzetesrend, ill. az ahhoz tartozó szerzetes megnevezése (mint pl. ferences, bencés, jezsuita stb.). Az olasz alapító, Bosco Szent János (+1888) a...

Tudja-e, miért a “Dicsértessék”?

Így, ebben a formában semmi. Nincs értelme. Jogos ugyanis a kérdés: ki dicsértessék, kit is dicsérjünk?? A közvélekedéssel ellentétben ez nem kimondottan papi, hanem...

Tudja-e, miből tartja el magát plébániánk?

Egy plébánia (templomépület, helyiségek, tevékenység) működtetése sokoldalú, gondos gazdálkodást igényel, hiszen a rezsiköltségek, a karbantartás, a fogyóeszközök rendszeres...

Tudja-e, hogy templomunk tervezője

ugyanaz a temesvári származású Foerk Ernő építész (1868-1934) volt, aki - több tucatnyi Isten háza és egyéb kiemelkedő épület mellett - hazánk egyik legnagyobb temploma, a...

Pin It on Pinterest

Share This